Aan alles komt een eind...

Omdat er nog maar weinig gebruik gemaakt wordt van de website is Freemade.nl in 2013 gestopt. We hopen een positieve bijdrage te hebben geleverd aan onderlinge contacten en het ondersteunen en stimuleren van activiteiten. De visie achter de naam en de slogan laten hierin onze christelijke achtergrond zien.

Iedereen die bijgedragen heeft aan de website: HARTELIJK BEDANKT! Dankzij jullie is de website jaren een succes geweest.

Hartelijke groet,

namens de oprichter